Scholen Event

Scholen Event

In het Terborgse feestjaar 2019 zullen er op basisschool de Dynamiek geschiedenislessen worden gegeven. Ook komt er op school een projectweek (week 17-2019) die helemaal in het teken staat
van Terborg 600 jaar Stad.

De drie oud-leerkrachten gaan op basisschool Dynamiek lessen verzorgen voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) middenbouw (groep 5/6) en bovenbouw (groep 7/8). De lessen gaan plaatsvinden in de maanden januari, februari en maart 2019 in aanloop naar 23 april, de startdatum van ons feestjaar. De reden om te starten vóór de officiële startdatum is dat de kinderen uit Terborg weten wat er gaat gebeuren. Waar komen we vandaan als stad en wat vieren we eigenlijk op 23 april?

In elke klas op de Dynamiek worden drie geschiedenislessen verzorgd over de historie van de stad
Terborg. De lessen worden onderverdeeld in de tijdsperiode:
• Stad Terborg in de Middeleeuwen
• Stad Terborg in 15e t/m 18e eeuw.
• Stad Terborg vanaf 1800

De gehele week van 23 april zal basisschool Dynamiek in het teken staan van Terborg 600 jaar Stad. Tijdens deze projectweek zullen er excursies zijn naar plaatsen in Terborg die genoemd en behandeld zijn in de geschiedenislessen eerder dat jaar.

Om het feitelijk en historisch juist over te kunnen brengen op de jeugd van Terborg is er een werkgroep educatie samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit: Mariet Jansen, Frans Derksen en Wim Land (oud leerkrachten én echte kenners van de Terborgse historie), Dolf Onstenk
(leerkracht dynamiek), Tessa Elbers (lid Comité Terborg 600 jaar Stad).
Dolf Onstenk, leerkracht basisschool Dynamiek zal namens de school zitting hebben in de werkgroep en Tessa Elbers zal namens het Comité Terborg 600 jaar Stad de verbinding zijn tussen de werkgroep educatie/projectweek en het Comité.