Project moordspel 600

Project moordspel 600

Ook de makers van project M zullen niet achterblijven in het jubileumjaar 2019. Terwijl Terborg in dat jaar feestelijk viert dat ze al 600 jaar over stadsrechten beschikt, zal op zaterdag 21 september een middeleeuwse moord een donkere schaduw werpen over de feestelijkheden.

Nauwelijks 5 maanden in functie zullen de nog onervaren schouten Geven en Witteveen dan ook de hulp inroepen van schouten en rakkers uit omliggende dorpen en heerlijkheden. Ook monniken met een voorkeur voor het betere speurwerk (tenslotte blijken Gods wegen lang niet zo ondoorgrondelijk te zijn als menigeen verkondigt) komen vanuit diverse kloosters hun bijdragen leveren om korte metten te maken met de mogelijke daders.
En terwijl op het Jorisplein – vooruitlopend op de uitkomst van de openbare rechtszaak tegen de verdachten – alvast galg en rad worden opgericht, speuren, gekleed in de mode van 1419, groepen van rechtschapenen naar de waarheid, de waarheid en niet anders dan de waarheid. Zo ware helpe
hen God. De rechtszaak tegen de verdachten van deze moord zal voorgezeten worden door niemand minder dan de Heren Derck en Henrich van Wisch.

Project M zal in 2019 zijn 7e editie beleven en zal weer zoveel als mogelijk is zijn onderwerpen halen uit de geschiedenis van Terborg. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er over het dagelijks leven in het Terborg van 1419 heel weinig bekend is. De dichterlijke vrijheid van de schrijvers zal dus
groter dan anders (moeten) zijn. Toch zal die vrijheid geworteld blijven in de wel bekende historische gegevens. Het speelveld zal het gebied betreffen zoals het er in 1419 bij lag. Daar waar – bij wijze van spreken – in 1419 een moeras lag, zal er gedurende het spel ook een moeras zijn; ook al staat
er een huis.

De spelers zullen het spel spelen met een historische kaart op zak. De spelers moeten -traditiegetrouw verkleed als beroemde speurders – in deze editie hun kleding aanpassen aan de tijd waarin het spel zich afspeelt. Hoewel we zeer afhankelijk zijn van het weer, zullen we speciaal voor deze editie trachten de rechtszaak op het Jorisplein af te werken. De acteurs die de rollen van de Heren van Wisch op zich nemen, zullen zich ingewerkt hebben in de rechtsspraak uit die tijd. En al zullen daadwerkelijke martelingen achterwege blijven, een speelse variatie daarop zal de kijkwaarde van het schouwspel – zoals in die dagen te doen gebruikelijk – aanmerkelijk verhogen. Een gezellig middagje moordenaartje bashen!